R.I.P. Herman De Kesel

Ik heb hem slechts enkele malen gezien en misschien een enkele keer gesproken, maar hij leek mij een zeer sympathieke mens; hij was uiteraard zeer aktief in de BCNC en organiseerde tal van events. Maar ik kende hem voornamelijk van zijn voorname rol in het Silicon Valley boekje van Martin Hinoul (dat helaas op nogal schabouwelijke wijze geschreven is).

3 Responses to “R.I.P. Herman De Kesel“

 1. martin hinoul Says:

  Ik las recent uw artikel bij het overlijden van mijn goede vriend Herman De Kesel.
  Meteen maakte u de referentie naar mijn boek Silicon Valley.
  Ik vind het eigenaardig dat u van deze trieste gelegenheid gebruik maakt om dit boek(je) vrij negatief te commentarieren.Doe dit bij een andere gelegenheid.
  Weer eens een van die kleine “kloot” Vlamingskes met hun typische enge kerktoren mentaliteit.
  Narrow borders, narrow minds of beter
  “Dom Vlaanderen”.

 2. El Hombre Says:

  Beste Martin,
  Zoals ik al zei in mijn post, ik voelde sympathie en respect voor Herman en betreurde zijn heengaan sterk. Het spijt me te zien dat U zoveel aanstoot meent te moeten nemen aan een terloopse opmerking mijnerzijds over uw boek, om vervolgens te vervallen in infantiel gescheld. Ik wil u gerust bij gelegenheid nader uit de doeken doen waarom ik van mening ben dat uw boek niet echt goed geschreven is (hoewel het mij inhoudelijk wel degelijk wist te boeien). Het feit dat u blijkbaar geen spatje kritiek kan verdragen wijst er naar mijn bescheiden mening op dat het ‘kleine ‘kloot’ Vlamingske’ (daar hebt u ongetwijfeld lang over liggen nadenken?) eerder aan uw kant van de oceaan dient gezocht te worden…

 3. Ayatola Hombre Says:

  Misschien heeft hij een gewoon nood aan een goede nachtrust in zijn favoriete Sheraton?


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.