The Shrub

Voor zij die nog niet helemaal overtuigd zijn dat George W. Bush een volslagen bosmongool is, gelieve de transscript van zijn perskonferentie gisteren te raadplegen – registratie vereist, maar de beste bits zijn ook hassle-free op kwc.org te vinden. Negeer de toespraak in het begin (die een dik kwartier duurde), en zap rechtstreeks naar de vragen van de journalisten en Bush’s antwoorden hierop. Hallucinant. Als de Leider van de Vrije Wereld zijn lesje niet kan opzeggen, vervalt hij ofwel in herhalingen van steeds dezelfde one- of two-liners, ofwel bralt hij onsamenhangende nonsens uit. In vergelijking hiermee is onze gouverneur, Arnold Schwarzenegger, een wonder van welsprekendheid. Merk op dat Bush blijkbaar wel een zeker besef heeft van zijn minkukeligheid en confrontaties met de pers waarop hij zich niet volledig kan voorbereiden mijdt als de pest: het is pas de vierde echte perskonferentie in zijn hele ambtsperiode (Clinton en diens voorgangers hielden er tientallen) – zoals gemeld op NPR.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.