Whitehouse.org

Ik kan eenieder aanraden whitehouse.org te bezoeken; de ‘election bumper stickers’ die te koop worden aangeboden horen bij de zeldzame exemplaren in hun soort die niet sucken…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.