Dag van de Lange Messen

Vandaag opgestaan met hoest en hoofdpijn en toen ik op het werk verscheen voelde ik mij zo ellendig dat ik na een halfuurtje besloot terug naar huis te keren – ik had blijkbaar een freak bug te pakken want ik ontwikkelde koorts over de 38 graden – die nu evenwel al terug gaan liggen is. Genoeg medische achtergrond nu want: uitgerekend vandaag was er een rondje layoffs op het werk! Een vijf percent, voornamelijk mensen in ‘ondersteunende functies’ – ik heb het dus overleefd, en zo ook heel mijn groep/lab. Omdat ik ’s morgens evenwel in mijn bureau verschenen ben om het dan prompt weer te verlaten, vreesden sommige kollega’s voor meer dan mijn gezondheid! Ik volgde de gebeurtenissen thuis per e-mail en in de namiddag, toen mijn bacillen zich wat beter gedroegen, maakte ik opnieuw mijn opwachting op het werk. Het was een deprimerende bedoening, blijkbaar is ons management onder serieuze druk van the big X komen te staan om een zoenoffer te doen – ze wilden ons blijkbaar wat doen bloeden alvorens het budget bij te vullen. Ik weet niet of die vijf procent zoveel uitmaakt in de boeken, ik weet wel dat de algemene sfeer er nu een is van ‘impending doom’ – twee maand geleden (toen er lay-off geruchten aan de lopende band waren) werd ons immers tijdens een company-wide meeting wijsgemaakt dat het budget voor 2004 in orde was en dat we helemaal niet voor een ‘reduktie’ moesten vrezen… Fascinerend overigens, hoeveel eufemismen de kop opsteken in deze situaties… ‘impact’, ‘affected’, ‘streamlining’. Volgens mij wordt in MBA-scholen ‘eufemisering’ onderwezen – net als het timen van de lay-offs: blijkbaar wordt dit bij voorkeur midweek gedaan, aangekondigd in de late ochtend – en in het geval van de grote X, blijkbaar gaarne net voor Kerstmis – twee jaar geleden maakten we immers ongeveer hetzelfde mee – toen was de ‘impact’ evenwel een stuk groter.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.