Ah-nuld gouverneur

Ik heb gemengde gevoelens ten aanzien van de recall. Aan de ene kant was Gray Davis natuurlijk een grijs onderkruipsel en een slinkse machtspoliticus die zijn lot waarschijnlijk verdiende. Aan de andere kant was de laatste weken mijn respekt voor Ah-nuld volledig weggeebd – voornamelijk omwille van de volgende feiten: – net als Dubya is hij een marionet van het industrieel-militair complex – die mogelijk het ongedierte van Enron ‘off the hook’ will halen; – hij is geen enkel rechtstreeks debat aangegaan met zijn tegenstrevers; op een enkel ‘vraaggesprek’ na waar de vragen op voorhand aan de kandidaten werden voorgelegd. Wat voor een belabberd stuk Terminator is me dat! – kampagne voerde hij door stompzinnige one-liners op te dissen in talkshows a la Oprah en konsoorten, maar hij heeft het nog niet gehad over hoe hij het budget deficit gaat oplossen – zijn ‘politiek programma’ bestaat uit wazig gezwets.

Mijn favoriete kandidaten waren Georgie Russell (het geek sekssymbool van Silicon Valley), die op een verkiezingsmeeting van Ah-nuld overigens (in beste Schwarzenegger traditie zo lijkt) werd aangerand – leve Georgie!, en Larry Flynt.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.