Intro

Aangezien ik enkele jaren geleden al een soort avant-la-lettre weblog aan het genereren was, heb ik besloten het nu eens deftig aan te pakken, met een blog tool, wat de noodzaak tot urenlang html-gepruts weg moet nemen (hoewel dat gepruts niet per se onaangenaam was – als ingenieur die van luiheid een deugd maakt werd een en ander echter wel eens uitgesteld – het ‘morregen’ effect).
For the English speaking, the same thing. I decided to post both in English and Flemish (have a bit of a hard time calling my native language Dutch); no rational arguments for this, it will just be based on whatever I feel like doing at the moment; anyway, learning more languages is good.

2 Responses to “Intro“

  1. Californication » Blog Archive » Vlengels / Flemglish Says:

    [...] Voor het geval u zich zou afvragen waarom ik er na een paar jaar blijkbaar nog steeds niet in ben geslaagd een keuze te maken tussen Vlaams en Engels wat betreft het volschrijven van dit blog, daar is een eenvoudige verklaring voor. Neen, het probleem is niet dat ik niet kan beslissen, maar wel: ik heb een lief dat niet veel Nederlands verstaat, alsook een aantal vrienden die in dat geval verkeren, en natuurlijk tegelijk ook een bescheiden publiek dat dat wel doet. Dus: blog is multi-talig omdat doelpubliek (ma en lief) multi-talig is. In mijn beginselverklaring beweerde ik nog dat ik de taal zomaar op ingeving zou selekteren, maar eigenlijk is dat niet echt juist: de default is Nederlands, en als ik wil dat vriendin en andere Vlaamsonkundigen het kunnen lezen wordt het Engels. [...]

  2. Californication » Blog Archive » Flemglish / Vlengels Says:

    [...] In case you were wondering why after a few years I still haven’t been able to pick a single language to post here, there is a simple explanation. The problem is not that I can’t decide between English and Flemish, but: I’ve got a girlfriend that doesn’t speak much Dutch and a number of friends that don’t either, and at the same time of course a modest audience that does. So: blog is multilingual since target audience (gf and mom) is multilingual. Initially I mentioned I would just write in whatever language I would feel like that day, but that’s not entirely accurate: my default is Dutch, and when I’d like my girlfriend and others who don’t speak Dutch to read things, it’s English. [...]


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.